DỊCH VỤ CẤP THÊM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

1.      B1. Chuẩn bị hồ sơ

Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho Doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã được ghi chú tron giấy phép lao động.

– Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác cùng vị trí.

– Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho Doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động.

2.      B2. Nộp hồ sơ

–         Thời điểm nộp hồ sơ: Ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam dự kiến người nước ngoài bắt đầu làm việc tại đơn vị.

–          Đơn vị sử dụng lao động trực tiếp nộp hồ sơ Xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh, thành phố mà đơn vị sử dụng lao động có trụ sở chính.

–          Tại TP.HCM, hồ sơ nộp tại 159 Pasteur, phường 6, Quận 3 

–          Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường 6 quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.

–         Thời gian xem xét: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

–          Lệ phí: 400.000 đồng/giấy phép

 

                            Hãy liên hệ với chúng tôi để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.