Dự án đang vận hành

Tòa nhà Indochina Park Tower

Tòa nhà Indochina Park Tower

Được sự tín nhiệm của cư dân và Ban quản trị  Tòa Nhà Indochina Park Tower, ngày 01/02/2016, Công ty ...
Chung cư Conic Garden

Chung cư Conic Garden

Được sự tín nhiệm của cư dân và Ban Quản Trị chung cư Conic Garden , từ tháng 2 năm ...
Tòa Nhà Cộng Hòa Plaza

Tòa Nhà Cộng Hòa Plaza

Được sự tín nhiệm của cư dân và Chủ đầu tư Tòa Nhà Cộng Hòa Plaza, ngày 01/01/2016, Công ty Cổ phần dịch ...