Hướng dẫn cách tải video Youtube về iPhone/iPad & chia sẻ với các thiết bị khác.

Mặc dù Youtube có chức năng lưu lại video để xem ngoại tuyến từ ứng dụng Youtube. Tuy nhiên với cách đó bạn không thể chỉnh sửa hoặc chia sẻ video đã lưu. Thủ thuật bên dưới sẽ giúp bạn tải video Youtube về iPhone/iPad và có thể dễ dàng chỉnh sửa, chia sẻ với các thiết bị khác.

 

Cách tải video trên Youtube về iPhone/iPad

Bước 1: Cài đặt ứng dụng Browser and File Manager for Documents cho iPhone/iPad. Bạn có thể tìm kiếm ứng dụng trong App Store hoặc nhấn vào liên kết này (mở bằng App Store).

Browser and File Manager for Documents vừa là một trình duyệt web, vừa là một trình quản lý tập tin cho iPhone/iPad. Bạn có thể sử dụng ứng dụng này để tải về các tập tin như: pdf, doc, xls…

Cài đặt ứng dụng Browser and File Manager for Documents

Bước 2: Mở ứng dụng vừa cài đặt. Truy cập Youtube.

Mở ứng dụng vừa cài đặt. Truy cập Youtube

Bước 3: Mở video bạn muốn tải về iPhone/iPad. Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo Download file? Bạn nhấn nút  Download .

Mở video bạn muốn tải về iPhone/iPad. Lúc này sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo Download file? Bạn nhấn nút Download

Bước 4: Lúc này chuyển qua tab  Downloads  hoặc  Files , bạn sẽ thấy tập tin vừa tải về.

Lúc này chuyển qua tab Download hoặc Files, bạn sẽ thấy tập tin vừa tải về

Bước 5: Nhấn  nút …  phía bên phải video bạn muốn lưu vào iPhone/iPad chọn  Open In .

Nhấn nút ... phía bên phải video bạn muốn lưu vào iPhone/iPad chọn Open In

Bước 6: Chọn  Save Video .

Chọn Save Video

Bước 7: Nhấn nút  OK  để đồng ý cho “Download” truy cập Ảnh và lưu video vào đó (chỉ hỏi lần đầu).

Nhấn nút OK

Bước 8: Lúc này mở  Ảnh -> Album  bạn sẽ thấy video vừa tải về.

Lúc này mở Ảnh -> Album bạn sẽ thấy video vừa tải về

Chúc các bạn thành công!!!

(Thuthuattienich)