PHẦN MỀM QUẢN LÝ

M-AIMS được phát triển dựa trên các công nghệ mới với khả năng thích ứng cao trong tất cả các môi trường tương tác, và chủ yếu tập trung vào hướng chức năng của từng cty. Mô hình xây dựng và truy cập chung: Mô hình Multi-Tier và sử dụng công nghệ Private cloud computing, với hỗ trợ nhều phương thức kết nối truy cập trên nền tảng sử dụng Internet là chính.

M-AIMS