Quản lý – vận hành

Quản lý vận hành nhà chung cư bao gồm quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (bao gồm thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung hoặc phần sử dụng chung của nhà chung cư; cung cấp các dịch vụ: bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác…nhằm đảm bảo cho nhà chung cư hoạt động bình thường, ổn định và gia tăng giá trị.
Hoạt động quản lý Chung cư bao gồm các hạng mục sau:
 Vận hành hệ thống kỹ thuật
 Công tác bảo vệ an toàn, an ninh – trật tự
 Vệ sinh môi trường:
 Chăm sóc vườn hoa, cây cảnh
 Giám sát việc thực hiện nội quy, quy định chung cư
 Công tác quản lý tài chính (thu –chi)
 Quản lý, theo dõi và bảo quản thiết bị, tài sản chung của chung cư
 Quản lý việc sử dụng các dịch vụ tiện ích chung