Quản lý, theo dõi và bảo quản thiết bị, tài sản chung của chung cư

 

–          Lập sổ theo dõi thiết bị, mã hóa và tổ chức kiểm kê định kỳ hàng năm.

–          Lập sổ theo dõi vật tư nhập kho

–          Lập sổ theo dõi vật tư thay thế , hư hỏng , lưu kho.

–          Lập biên bản hủy vật tư, thiết bị hư hỏng

–          Theo dõi lịch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ

–          Theo dõi các hợp đồng mua vào: dịch vụ, mua sắm, bảo trì, …

–          Theo dõi các hợp đồng bán ra: cho thuê  tiện ích, quảng cáo, khai thác, …