Quản lý tiện ích – cảnh quan

1.  Cây Xanh

  • Đề xuất chăm sóc và tái tạo khuôn viên
  • Trình thiết kế  và đề xuất cải tạo cảnh quan để đảm bảo mỹ quan và tạo giá trị gia tăng cho dự án

2 . Hồ bơi

  • Hạng mục công việc:

–          Trực cứu hộ

–          Xử lý nước

–          Bảo dưỡng hệ thống

–          Thay nước hồ bơi

–          Kiểm nghiệm vi sinh trong nước

  • Đề xuất: Đề xuất cải tạo và nâng cấp hồ bơi thành hồ bơi thông minh để phục vụ quí cư dân

3.  Sân tennis, phòng tập, câu lạc bộ…: Soạn thảo và ban hành quy trình quản lý sử dụng trình đến BQT phê duyệt.

3. Thẻ Từ: Kiểm tra, xem xét và trình phương án nâng cấp đến BQT