Quy định

–          Quy định bỏ và phân loại rác

–          Quy định đăng ký giữ xe

–          Quy định thi công trang trí nội thất

–          Quy định đăng ký định mức nước

–          Quy định đăng ký kưu trú

–          Quy định đăng ký nuôi vật cảnh

–          Quy định chuyển dọn nhà và sử dụng thang máy