Hỏi – Đáp

Sửa nhà và những thủ tục

Sửa nhà và những thủ tục

 Hỏi: Gia đình tôi định sửa nhà. Tôi đã làm đơn xin sửa chữa, phường cử người xuống xác minh nhà. Sau đó họ điện thoại cho tôi, đồng ý miệng cho tôi sửa nhưng không cấp giấy trong khi buộc tôi làm đơn kèm hình. Cho tôi hỏi phường giải quyết như vậy đúng không? Để tránh tình trạng dễ phát sinh tiêu cực, sao phường không duyệt rõ vào đơn xin của dân phần nào cho sửa phần nào ...

Xem chi tiết

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị, Ban Quản lý chung cư

Hỏi:      Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị chung cư là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý chung cư là gì? Trả lời: My House xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: a. Ban quản trị chung cư: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 QĐ 08/2008/QĐ-BXD thì chức năng, nhiệm vụ của Ban quản trị chung cư gồm: -      Chủ trì Hội nghị nhà chung cư, báo cáo ...

Xem chi tiết

Xin nói rõ hơn về Hội nghị nhà chung cư?

Xin nói rõ hơn về Hội nghị nhà chung cư?

Hỏi:            Xin nói rõ hơn về Hội nghị nhà chung cư? Trả lời: My House xin được trả lời như sau: -      Theo Điều 11 QD08/BXD: -      Hội nghị nhà chung cư – HN NCC là hội nghĩ các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư. Chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư có thể cử đại diện hoặc ...

Xem chi tiết

Phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào?

Phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào?

Hỏi:               Xin cho biết phí quản lý chung cư dùng để chi trả cho các hoạt động nào? Trả lời: My House xin trả lời câu hỏi của bạn như sau: Theo quy định tại Điều 17 QĐ08/2008/QĐ-BXD thì phí quản lý chung cư được dùng để chi trả cho việc quản lý vận hành phần sở hữu chung của chung cư, bao gồm: -      Điện, nước thuộc khu vực công cộng. -      Văn phòng ...

Xem chi tiết