Vệ sinh môi trường:

–          Quy trình làm sạch sàn

–          Quy trình làm sạch thảm

–          Quy trình làm sạch thang máy

–          Quy trình vệ sinh kính

–          Quy trình làm Nhà vệ sinh công cộng

–          Thu gom và phân loại rác

–          Quy trình xử lý rác

–          Quy trình xịt côn trùng

–          Quy trình diệt kiến, muỗi, gián , chuột, chống mối mọt

Quy trình xử lý rác thải nguy hại